Saturday, 23/01/2021 - 23:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Yên Sơn

Ban cam kêt của HS

BẢN CAM KẾT

CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH VÀ HỌC SINH VỀ VIỆC

 KHÔNG SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TRONG NHÀ TRƯỜNG

Trường THCS Yên Sơn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

 

 

BẢN CAM KẾT

CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH VÀ HỌC SINH VỀ VIỆC

 KHÔNG SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TRONG NHÀ TRƯỜNG.

 

            Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp……..Trường THCS Yên Sơn

          Tên em là…………………………Học sinh lớp….Trường THCS Yên Sơn

Lý do em viết bản cam kết này xin trình bày nội dung như sau: Trong quá trình học tập tại nhà trường THCS Yên Sơn năm học 2017-2018, em hứa không được sử dụng điện thoại, cụ thể:

Buổi sáng từ 7h đến 11h45 phút,

          Buổi chiều từ  13h15 phút đến 16h 30 phút.

Nếu trường hợp gia đình có việc đột xuất cần trao đổi thì gọi cho giáo viên chủ nhiệm lớp hoặc thông qua số điện thoại cố định của nhà trường

 ( 02146536255).

Nếu vi phạm thì em và gia đình xin chịu mọi hình thức kỷ luật của tập thể lớp cùng giáo viên chủ nhiệm và tập thể lớp cùng giáo viên chủ nhiệm có quyền đề nghị kỷ luật hoặc đuổi học gửi lên Hội đồng kỷ luật nhà trường.

 

Phụ huynh học sinh                                 Yên Sơn, ngày 18 tháng 9 năm 2017

(Kí và ghi rõ họ tên)

        Số ĐT của phụ huynh                                           Người viết bản cam kết

                                                                                   (Kí và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

                              Xác nhận của giáo viên chủ nhiệm lớp…..

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 4
Tháng 01 : 125
Năm 2021 : 125