Thứ bảy, 23/01/2021 - 23:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Yên Sơn

KẾ HOẠCH Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016-2020 Tầm nhìn đến năm 2030

Trường THCS Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai được thành lập năm 2002, đến nay đã được 15 năm xây dựng và trưởng thành. Trong gia đoạn 2015-2017 đã hoàn thành công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia Đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015 - 2020 theo quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Lào Cai; đang đề nghị Sở GD&ĐT Lào Cai đánh giá theo tiêu chí Kiểm định đánh giá ngoài. Kết quả hàng năm đều đạt tiêu chí của trường THCS đạt chuẩn quốc gia, được PGD&ĐT và UBND huyện Bảo Yên đánh giá trong tốp trường hạng III có nhiều cố gắng, có thành tích và dẫn đầu trong các trường cùng hạng….

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên,  nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Yên Sơn là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện đề án 06 của Tỉnh ủy Lao Cai  về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục – Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2016 -2020” và góp phần thành công của Nghị Quyết 29 của BCH TW Đảng về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục - Đào Tạo. Cùng các trường THCS xây dựng ngành giáo dục Bảo Yên phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và thế giới.

KẾ HOẠCH

Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016-2020

Tầm nhìn đến năm 2030

 

Trường THCS Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai được thành lập năm 2002, đến nay đã được 15 năm xây dựng và trưởng thành. Trong gia đoạn 2015-2017 đã hoàn thành công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia Đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015 - 2020 theo quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Lào Cai; đang đề nghị Sở GD&ĐT Lào Cai đánh giá theo tiêu chí Kiểm định đánh giá ngoài. Kết quả hàng năm đều đạt tiêu chí của trường THCS đạt chuẩn quốc gia, được PGD&ĐT và UBND huyện Bảo Yên đánh giá trong tốp trường hạng III có nhiều cố gắng, có thành tích và dẫn đầu trong các trường cùng hạng….

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên,  nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Yên Sơn là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện đề án 06 của Tỉnh ủy Lao Cai  về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục – Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2016 -2020” và góp phần thành công của Nghị Quyết 29 của BCH TW Đảng về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục - Đào Tạo. Cùng các trường THCS xây dựng ngành giáo dục Bảo Yên phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và thế giới.

I/ Tình hình nhà trường.

1. Điểm mạnh.

1.1. Chất lượng đội ngũ

Công tác tổ chức quản lý của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng: Có tầm nhìn khoa học, sáng tạo. Kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

Năm học 2016-2017 đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên

Biên chế giao: 14 trong đó:

+ Cán bộ quản lý: 02

          + Giáo viên: 11

                   + Nhân viên: 01

Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn trở lên, đạt trên chuẩn: 09 giáo viên.

Chất lượng đội ngũ trong 5 năm liên kề:

Xếp loại

Hoàn thành Xuất sắc

Hoàn thành Khá

Hoàn thành nhiệm vụ

Giáo viên dạy giỏi cấp trường

Chiến sĩ thi đua cơ sở

Lao động tiên tiến

Năm học 2013 - 2014

8

7

0

11

0

3

Năm học 2014 - 2015

10

5

0

13

02

5

Năm học 2015 - 2016

13

4

0

14

03

7

Năm học 2016 - 2017

14

1

0

12

02

9

Năm học 2017 - 2018

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Chất lượng học sinh

Về quy mô năm học 2016 - 2017: 04 lớp, 100 học sinh,

Trong đó Lớp 6 = 26; Lớp 7 =  27; Lớp 8 = 28; Lớp 9 = 19.

Với 100 em là HS DTTS chiếm 98%; Kết quả từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2017-2018:

Năm học

TS học sinh

Học lực  ( % )

Hạnh kiểm ( % )

Tỉ lệ HS lên lớp

(%)

Tỉ lệ HS TN

(%)

Số học sinh đạt giải cấp tỉnh

Số học sinh đạt giải Quốc gia

Giỏi

Khá

Tb

Yếu

Kém

Tốt

Khá

Tb

Yếu

Năm học 2013 - 2014

97

4,1

34

58,8

3,1

0

48,5

43,3

8,2

0

100

100

0

0

Năm học 2014 - 2015

103

6,8

32

56,3

4,9

0

54,4

39,8

5,8

0

100

100

0

0

Năm học 2015 - 2016

96

8

34

53

1

0

49

42

5

0

100

100

0

0

Năm học 2016 - 2017

100

9

32

56

3

0

47

43

10

0

100

100

02

0

Năm học 2017 - 2018

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Cơ sở vật chất

- Tổng diện tích nhà trường 6.976,6, m2;  diện tích sân chơi bài tập 350m2.

- Phòng học:4 phòng, đủ điện tích, đủ bàn ghế theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia;

- Phòng học môn Tin học: 01 phòng (54m2/1 phòng), có 21 máy tính được kết nối Internet.

- Phòng học môn Tiếng ghép với phòng học môn tin học: 01 phòng.

- Phòng học bộ môn khác: Thực hành Vật lý – Công nghệ 01 phòng (54m2/1 phòng); Thực hành Hóa – Sinh 01 phòng (54m2/1 phòng).

- Phòng thư viện: 01 phòng (71m2).

- Nhà trường cung có đầy đủ các phòng chức năng khác:Phòng y tế, Đoàn thanh niên, phòng truyền thống, Văn phòng và phòng làm việc của Ban lãnh đạo: 03 phòng… Cơ s vật chất bước đầu đáp ứng được yêu cầu tối thiểu cho hoạt động dạy và học.

2. Điểm hạn chế.

2.1. Tổ chức quản lý của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

Lãnh đạo trường đương nhiệm có 02 đều thực hiện nhiệm quản lý nhà trường, việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận còn gặp khó khăn do giáo viên còn trẻ thiếu kinh nghiệm lãnh đạo, thiếu tính chủ động trong công việc, thiếu kinh nghiệm quản lý.

Công tác quy hoạch bồi dưỡng còn khó khăn, do tính nổi bật, nổi trội của đội ngũ trong diện quy hoạch khá đồng đều.

2.2. Đội ngũ giáo viên, nhân viên

Đội ngũ giáo viên trong nhà trường còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, chưa thực đáp ứng được yêu cầu quản lý. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên chưa đồng đều. Vẫn còn giáo viên, nhân viên chậm đổi mới, hiệu quả giáo dục chưa cao, quản lý lớp chưa hiệu quả.

2.3. Chất lượng học sinh

Chất lượng học sinh đầu vào chưa được cao, số lượng học sinh lớp 5 vào lớp 6 vẫn còn thấp; vì vậy nguồn số lượng và chất lượng đào tạo học sinh giỏi, học sinh năng khiếu các môn văn hóa thấp (không có nhân tố nổi bật để tạo dựng phong trào).

2.4. Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất còn hạn chế, một số phòng học bộ môn chung nhau nên có sự chồng chéo trong sử dụng (phòng tin học và phòng nghe nhìn). Vẫn còn nhà tạm để làm nhà bảo vệ, phòng sinh hoạt công đoàn – đoàn thanh niên, nhà kho.

Địa phương và nhà trường không có khuôn viên dành cho các hoạt động vui chơi thể thao hay giải trí, trường thiếu sân chơi bãi tập. Công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc chống học sinh bỏ học đi khỏi địa phương còn chưa kịp thời.

3. Thời cơ

Nhà trường đã có sự tín nhiệm của học sinh và được sự đồng thuận của phu huynh học sinh trong khu vực.

Ban lãnh đạo trường có tầm nhìn, có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo, chủ động, giám nghĩ giám làm. Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sự phạm khá, tốt.

Nhà trường được sự quan tâm của lãnh đạo UBND huyện Bảo Yên  PGD&ĐT Bảo Yên, , các ban ngành đoàn thể và Ban đại diện Cha mẹ học sinh.

4. Thách thức

Phụ huynh học sinh và xã hội đòi hỏi ngày càng cao với nhà trường về chất lượng giáo dục của học sinh, nhất là trong thời kỳ hội nhập, thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay.

Sự phát triển mạnh về xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển về dịch vụ địa phương thu hút nhiều lao động thời điểm dẫn đến việc cùng với Sở GD&ĐT thực hiện thành công đề án 06 “Đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục – Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2016-2020” gặp khó khăn về tăng quy mô số lượng, chất lượng đào tạo.

Do yêu cầu đổi mới giáo dục, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đòi hỏi ngày càng phải có chất lượng, hiệu quả; nhất là khả năng ứng dụng CNTT, khả năng sáng tạo trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Các trường cùng bậc học trong khu vực đã có những bước tiến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục, sẽ có tốc độ phát triển cao trong thời gian tới. Việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông làm rút ngắn khoảng cách giữa các nhà trường.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên

- Đảm bảo công tác tuyển sinh đầu cấp tăng về số lượng và duy trì số lượng và tỉ lệ chuyên cần, nâng cao chất lượng của trường chuẩn quốc gia.

- Xây dựng nhà trường văn hóa, giáo dục con người biết xây dựng môi trường văn hóa. Tạo điều kiện để giáo viên cống hiến, học sinh được phát triển toàn diện.

- Đào tạo và bồi dưỡng bồi dưỡng đội ngũ phù hợp với yêu cầu đổi mới toàn diện, tiếp cận với đổi mới chương trình SGK, đạt chuẩn CNTT, chuẩn ngoại ngữ. Nâng cao tỉ lệ giáo viên trên chuẩn.

- Đổi mới mạnh mẽ đồng bộ nội dung, hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh. Giáo dục đạo đức, KNS, năng lực sáng tạo cho học sinh…

- Đổi mới công tác quản lý thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng và đào tạo tuyển chọn cán bộ quản lý chất lượng.

- Khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, tu sửa định kỳ hằng năm. Tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Thường xuyên tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện Bảo Yên về kế hoạch chiến lược của nhà trường, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân. Tiếp tục đề xuất với UBND huyện Bảo Yên, Sở GD&ĐT Lào Cai về trình UBND tỉnh Lào Cai sớm phê duyệt dự án quy hoạch hệ thống trường học tại trung tâm xã Bảo Hà để có quỹ đất xây nhà bán trú cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên. Khi có quỹ đất mới xây dựng hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo chuẩn, đồng bộ phù hợp phát triển trường học hiện đại, đáp ứng được tổ chức các mô hình giáo dục trong nhà trường để phát triển toàn diện học sinh. Huy động các nguồn lực để  phát triển nhà trường.

- Duy trì mối quan hệ giữa Nhà trường với các cơ quan quản lý, cơ quan hữu quan, cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân.

II/ Tầm nhìn, Sứ mệnh và các giá trị

1. Tầm nhìn

"Là một trong những trường có chất lượng của tỉnh, nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới thành công. Giáo dục học sinh có nhân cách, có trí lực mạnh mẽ, có thể chất mạnh khỏe, có kỹ năng sống, có tư duy sáng tạo"

2. Sứ mệnh

"Xây dựng trường có môi trường học tập năng động, hiện đại, phát huy tiềm năng, sở trường, tính sáng tạo và năng lực tư duy của mỗi học sinh".

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường.

Tinh thần trách nhiệm

Lòng nhân ái

Tình đoàn kết

Sự hợp tác, sáng tạo

Tính trung thực

Khát vọng vươn lên

III/ Mục tiêu, chỉ tiêu và phương châm hành động

1. Mục tiêu chung

Xây dựng thương hiệu nhà trường, có uy tín và ổn định về chất lượng giáo dục; từng bước phấn đấu theo mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh Lào Cai. Xây dựng nhà trường văn hóa, giáo dục học sinh hướng tới 9 phẩm chất và 6 năng lực. Tạo điều kiện để giáo viên cống hiến, học sinh được phát triển toàn diện.

2. Chỉ tiêu

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.

- Tổng biên chế: 13; Hiệu trưởng: 01;  Phó hiệu trưởng: 01; Giáo viên: 9; Nhân viên: 02.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn đào tạo, trong đó có 87,5% cán bộ, giáo viên, nhân viên trên chuẩn, trong đó  02 người trong Ban Lãnh đạo có trình độ  Đại học.

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được đánh giá Khá, Giỏi trên 80%.

- Có 100% CB-GV-NV đạt chuẩn về CNTT đáp ứng yêu cầu công tác.

- 100% đạt xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp từ khá trở lên (Xuất sắc 87,55% trở lên).

- 100% cán bộ, giáo viên đổi mới phương pháp quản lý, sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, giảng dạy theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

2.2. Học sinh

* Về quy mô trường lớp và số lượng học sinh:

Đến năm 2020 Kế hoạch thực hiện: 18 lớp, 335 học sinh, trong đó tuyển mới trong các năm 38 học sinh.           

          * Về chất lượng: Hàng năm đạt các chỉ số quy định về trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2015-2020.

- Tỉ lệ chuyên cần: 99%

- Học sinh có học lực từ TB trở lên: 99%

          Trong đó:  Giỏi: 5% trở lên;  Khá: 32% trở lên

- Học sinh có hạnh kiểm Tốt, Khá: 90% trở lên

- Học sinh đỗ tốt nghiệp THPT: 100% trở lên.

- Tỉ lệ học sinh đỗ TN THCS đi học lên THPT, đi học nghề: 81% trở lên.

- Học sinh giỏi cấp trường tăng theo năm: 21 HS trở lên

- Số giải trong các kỳ thi cấp tỉnh: Đạt từ 02 giải trở lên;

                                                        Đạt giải cấp Quốc gia: 0giải.

2.3. Cơ sở vật chất.

- Tiếp tục tham mưu với UBND huyện Bảo Yên, PGD&ĐT Bảo Yên về trình UBND huyện Bảo Yên phê duyệt dự án quy hoạch hệ thống trường học tại trường THCS Yên Sơn để sáp nhập trường TH Yên Sơn với trường THCS Yên Sơn thành trường TH&THCS Yên Sơn giai đoạn 2018 – 2020 và di chuyển trường MN Yên Sơn để nhường quĩ đất cho trường TH&THCS Yên Sơn.

- Năm học 2017-2018 và năm học 2018 - 2019: Xin hỗ trợ xây nhà đa năng, nhà công vụ cho giáo viên và nhà 2 tầng 6 phòng học cho học sinh.

- Năm học 2019-2020:  Mua sắm trang thiết bị phục vụ các hoạt động giáo dục; sân bóng đá mini; xây dựng các tiểu cảnh trong khuôn viên trường làm sinh động và trực quan nội dung các môn học; mua sắm thêm các thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn.

3. Phương châm hành động

Xây dựng nhà trường văn hóa, giáo dục con người biết xây dựng môi trường văn hóa. Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường”

IV/ Chương trình hành động

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh

Thành lập các Ban nhằm tổ chức có hiệu quả các hoạt động phù hợp đặc thù chuyên môn riêng của từng môn học; xây dựng và thực hiện các kế hoạch giáo dục của nhà trường, tổ chức các hoạt động học tập trải nghiệm cho học sinh; tổ chức nhiều sân chơi trong nhà trường để thu hút và khuyến khích học sinh tham gia; đánh giá người học thông qua các hoạt động giáo dục.

Đổi mới mạnh mẽ trong kiểm tra đánh giá người học, linh hoạt trong kiểm tra đánh giá, đánh giá theo chiều hướng tiến bộ của người học; Dạy kiến thức song song với dạy các kỹ năng mềm cho người học.

Linh hoạt trong các hoạt động giáo dục, gắn kiến thức với giáo dục ý thức công dân; gắn dạy học với xây dựng mô hình trường học; gắn lý thuyết với thực hành; gắn kiến thức học với thực tiễn; đa dạng hình thức tổ chức các hoạt động tập thể nhằm phát huy năng lực và phẩm chất học sinh, học sinh phát triển toàn diện…

          Tăng cường hoạt động dạy học trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa,  giáo dục thông qua trải nghiệm; tổ chức giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng mềm, giáo dục pháp luật, giáo dục ý thức công dân… ngay trong từng tiết dạy/các hoạt động.

Đội TNTP HCM phát huy vai trò xung kích trong giáo dục lý tưởng, phát động các phong trào thi đua định kỳ. Phát huy vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong các hoạt động giáo dục (cùng trải nghiệm, cùng đi làm từ thiện, tham gia công tác thiện nguyện, đi dự giờ học thêm của con, đi vận động học sinh ra lớp…)

Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường để giáo dục học sinh; làm rõ trách nhiệm của cha mẹ học sinh, của chính quyền địa phương, của cán bộ các thôn bản quản lý hộ khẩu hoặc cho học sinh trọ học…

Thống nhất quy chế hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục đạo đức học sinh. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan trong quản lý, giám sát, phối hợp thông tin 2 chiều về học sinh ngoài giờ nhà trường quản lý.

Thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, giáo dục và kiểm tra nội bộ.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách tổ chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn.

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Thực hiện công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng về chiến lược phát triển của nhà trường, giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức nghề nghiệp, khơi dậy và phát huy niềm tự hào về nghề đối với cán bộ giáo viên trong nhà trường. Thực hiện tốt công tác dân chủ nhằm thống nhất ý trí, hành động và quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục của nhà trường.

Hàng năm xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhằm nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Chú trọng đào tạo nâng chuẩn; mở các lớp bồi dưỡng tại đơn vị và khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng. Chuẩn bị tốt tâm thế, nhận thức đến năm 2019 và tiếp cận chương trình thay SGK.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn.

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục

Tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Thường xuyên tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện Bảo Yên, PGD&ĐT Bảo Yên về kế hoạch chiến lược của nhà trường, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân. Tiếp tục đề xuất với UBND huyện Bảo Yên, PGD&ĐT Bảo Yên về trình UBND huyện Bảo Yên sớm phê duyệt dự án quy hoạch hệ thống trường học để có quỹ đất xây nhà bán trú cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên, phòng học cho học sinh và khu sân chơi, bãi tập.

Sử dụng kinh phí hợp lý đầu tư cho công tác chuyên môn. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng tạo động lực cho người lao động.

Người phụ trách: Ban Giám hiệu

4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng kho học liệu điện tử, thư viện điện tử…góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, tổ công tác công nghệ thông tin.

5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục

- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

- Nguồn lực tài chính:

+Ngân sách Nhà nước.

+Ngoài ngân sách “ Từ xã hội, PHHS…” .

 - Xin cấp trên đầu tu xây  dựng nhà công vụ, nhà bán trú, nhà đa năng.

6. Xây dựng thương hiệu

- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường.

- Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và PHHS.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

V/ Tổ chức, kiểm tra, đánh gia thực hiện kế hoạch chiến lược

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

Thông tin nội dung cơ bản của kế hoạch chiến lược phát triển trên website của trường.

2. Tổ chức thực hiện

Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược bao gồm Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, TPTĐ các tổ trưởng chuyên môn; nhà trường chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên và cả tập thể Ban chỉ đạo

Ban chỉ đạo có trách nhiệm điều chỉnh KHCL sau từng giai đoạn triển khai, thực hiện sát với tình hình thực tế của nhà trường. Có thể chia thành các giai đoạn như sau :

- Giai đoạn 1: Từ năm 2017 – 2019: Xây dựng, phát triển và duy trì cơ sở giáo dục đạt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng. Xây nhà bán trú cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên, phòng học cho học sinh.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2019 - 2020: Xây dựng, phát triển và duy trì cơ sở giáo dục đạt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng.

2.1. Đối với Hiệu trưởng

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành lập ban kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất các giải pháp để thực hiện; tham mưu với lãnh đạo cấp trên, phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược.

Bám sát nội dung kế hoạch chiến lược, các mục tiêu, chỉ tiêu, phương châm hành động được nêu trong kế hoạch chiến lược để kiểm tra, đánh giá mức độ thực hiện, đánh giá mức độ tiến bộ so sánh các chỉ tiêu cùng kỳ năm sau với năm trước và với mục tiêu đề ra của kế hoạch chiến lược.

2.2.  Đối với  Phó Hiệu trưởng

Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

2.3. Đối với tổ trưởng chuyên môn

Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

2.4. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên

  1. cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

VI/ Đề xuất kiến nghị

 Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục quan tâm về việc tăng cường trang thiết bị phục vụ các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Tham mưu UBND huyện về diện tích đất đảm bảo chất lượng giáo dục của cấp TH&THCS và tạo mọi điều kiện để trường thực hiện kế hoạch chiến lược đề ra; chỉ đạo và giúp đỡ trường về cách tổ chức và thực hiện./.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 4
Tháng 01 : 125
Năm 2021 : 125