Chủ nhật, 24/01/2021 - 01:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Yên Sơn

Biên bản họp Hội đồng trường năm học 2017-2018

Đầu năm học 2017-2018 trường THCS Yên Sơn đã tiến hành họp phiên họp đầu tiên của Hội đồng trường nhằm triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

TRƯỜNG THCS YÊN SƠN

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Yên Sơn, ngày 31 tháng 8 năm 2017

   

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

(PHIÊN HỌP ĐẦU NĂM - NĂM HỌC: 2017 - 2018)

 

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 8 năm 2017, tại Văn phòng Trường THCS Yên Sơn.

Hội đồng THCS Yên Sơn họp phiên đầu năm, năm học 2017 - 2018 nhằm thông qua Kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường, đồng thời định hướng hoạt động chiến lược của đơn vị trong năm học 2017-2018.

I. THÀNH PHẦN

1

Lê Quỳnh Nga

HT

Chủ tịch Hội đồng

2

Đinh Thế Long

PHT, Phụ Trách CM

P. Chủ tịch Hội đồng

3

Trần Thị Kim Liên

TKHĐ

Thư ký Hội đồng

4

Nguyễn Thị Thanh Hà

CTCĐ

Ủy viên

5

Lương Thị Huệ

Tổ trưởng tổ xã hội

Ủy viên

6

Nông Thị Hồng Thắm

Tổ trưởng tổ tự nhiên

Ủy viên

7

Tô Thị Nhuần

Tổng phụ trách đội

Ủy viên

8

Nguyễn Thị Hiệp

Nhân viên

Ủy viên

II. NỘI DUNG

1. Thông qua Kế hoạch và một số chỉ tiêu phấn đấu của Nhà trường trong năm học 2017-2018:

1.1. Bà Lê Quỳnh Nga – Chủ tịch Hội đồng trường:

- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng trường trường THCS Yên Sơn.

- Nêu nhiệm vụ của buổi họp.

1.2. Bà Lê Quỳnh Nga – Hiệu trưởng nhà trường:

- Trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế chuyên môn.

- Thông qua một số chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2017 - 2018.

- Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học 2017 - 2018.

- Thông qua dự kiến các khoản thu (thu hộ) đầu năm học.

1.3. Đại diện các bộ phận thông qua kế hoạch hoạt động:

- Bà Tô Thị Nhuần thông qua kế hoạch hoạt động Đội TNTPHCM năm học 2017 - 2018.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà thông qua kế hoạch hoạt động Công đoàn Cơ sở năm học 2017 - 2018.

1.4. Thư kí Hội đồng trường thông qua:

- Định hướng hoạt động của Hội đồng trường trong năm học 2017 - 2018.

1.5. Các thành viên trong cuộc họp thảo luận về các nội dung nêu trên:

- Các thành viên tham dự họp nhất trí với Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 (dự thảo).

- 100% thành viên nhất trí với các chỉ tiêu thi đua năm học 2017 - 2018.

- 100% thành viên nhất trí với quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học 2017 - 2018.

- 100% thành viên nhất trí với dự kiến các khoản thu (thu hộ) đầu năm học.

- 100% thành viên nhất trí với Định hướng hoạt động của Hội đồng trường trong năm học 2017 - 2018.

2. Quyết nghị về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên giải quyết trong năm học 2017 - 2018:

- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý.

- Tiếp tục tiếp cận mô hình trường học mới vào dạy học.

2.1. Định hướng chiến lược:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện, sáng tạo, năng động để mỗi học sinh phát triển tối đa khả năng của bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước.

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường trở thành một ngôi trường có chất lượng cao là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương, là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em mình, nơi giáo viên và học sinh luôn năng động sáng tạo và vươn tới thành công.

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện tnh thần đoàn kết; tính trung thực; sự hợp tác; tư duy độc lập, sáng tạo; dân chủ, kỉ cương; tinh thần trách nhiệm.

2.2. Mục tiêu và phương châm hành động:

2.2.1. Mục tiêu:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2.2.2. Phương châm hành động:

Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh.

- Phương châm: Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm.

2.2.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ.

- Phương châm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Người phụ trách: Ban Giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn.

2.2.4. Giám sát việc sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.

- Phương châm: Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán, giáo viên phụ trách thư viện, thiết bị.

2.2.5. Giám sát hoạt động của nhà trường trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

- Phương châm: Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử…góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy lớp.

2.2.6. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

- Phương châm: Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2.2.7. Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc xây dựng thương hiệu:

- Phương châm: Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường; xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh; đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

- Người phụ trách giám sát: Các thành viên Hội đồng trường.

- Người thực hiện: cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

2.3. Trách nhiệm thực hiện:

2.3.1. Đối với Chủ tịch Hội đồng trường:

Đề nghị Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

2.3.2. Đối với các thành viên Hội đồng trường:

Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên. Báo cáo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng trường những trường hợp nhà trường chưa thực hiện đúng các quyết nghị đã nêu.

3. Thông qua các Kế hoạch và đưa ra quyết nghị :

- Thông qua kế hoạch năm học 2017 - 2018; kế hoạch chỉ đạo chuyên môn; kế hoạch Công tác công đoàn, Đoàn đội; các chỉ tỉêu phấn đấu.

- Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế chuyên môn và các quyết định thuộc thẩm quyền của nhà trường.

- Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học 2017 - 2018.

- Thông qua dự kiến các khoản thu (thu hộ) đầu năm học.

Các thành viên Hội đồng trường dự họp đồng ý thống nhất tất cả nội dung trên thành Nghị quyết để thực hiện trong năm học 2017 - 2018.

( biểu quyết bằng giơ tay 8/8= 100%)

Nghị quyết đã được thông qua trong toàn thể thành viên hội đồng trường.

Biên bản kết thúc lúc 16 giờ 30 phút, cùng ngày./.

 

THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 

 

 

CÁC THÀNH VIÊN

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 01 : 126
Năm 2021 : 126